HuiDa RC International Limited
3688MG
Torque(4.8V): 2.5 kg-cm (34.72 oz/in)
Torque(6.0V): 3.0 kg-cm (41.66 oz/in)
Speed: 0.07 sec (4.8V) ©¦ 0.06 sec (6.0V)
Operating Voltage£º4.8 ~ 6.0 DC Volts
Weight: 29 g (1.02 oz)
Bearing Type: Ball Bearing x 2
Motor Type£ºCoreless Motor
Gear Type£ºCopper & Aluminum
Operating Temperature£º-20¡æ~60¡æ
Working frequence£º1520¦Ìs / 333hz
Size£º35.0 x 15.1 x 29.5 mm ( 1.38 x 0.59 x 1.16 in)
Tel:+86-15013993419 E-mail:info@chd.hk
CopyRight ©2005-2014HuiDa RC International Limited All Rights Reserved
Building 2804, Phase 1, Zhonghai Triumph City, Jinshan Avenue, Sandong Town,Huizhou, Guangdong, China