HuiDa RC International Limited
2214S
Torque(4.8V): 0.80 kg-cm (11.11 oz/in)
Torque(6.0V): 1.20 kg-cm (16.66 oz/in)
Speed: 0.08 sec (4.8V) ©¦ 0.06 sec (6.0V)
Operating Voltage£º4.8 ~ 6.0 DC Volts
Weight: 14.2 g (0.50 oz)
Bearing Type£ºBall Bearing x 1
Motor Type£ºDC Motor
Gear Type£ºCopper & Aluminum
Operating Temperature£º-20¡æ~60¡æ
Working frequence£º1520¦Ìs / 333hz
Size£º22.8 x 12.0 x 25.6 mm ( 0.90 x 0.47 x 1.01 in)
Tel:+86-15013993419 E-mail:info@chd.hk
CopyRight ©2005-2014HuiDa RC International Limited All Rights Reserved
Building 2804, Phase 1, Zhonghai Triumph City, Jinshan Avenue, Sandong Town,Huizhou, Guangdong, China