HuiDa RC International Limited
D-07HV
Torque(6.0V): 5.5 kg-cm (76.3 oz/in)
Torque(7.4V): 7.0 kg-cm (97.2 oz/in)
Speed: 0.05 sec (6.0V) ©¦ 0.04 sec (7.4V)
Operating Voltage£º6.0 ~ 8.4 DC Volts
Weight: 75.0 g (2.64 oz)
Bearing Type£ºBall Bearing x 2
Motor Type£ºCoreless Motor
Gear Type£ºTitanium & Alu
Operating Temperature£º-20¡æ~60¡æ
Working frequence£º1520¦Ìs / 333hz
Size£º40.0 x 20.0 x 38.0 mm ( 1.57 x 0.79 x 1.49 in)
Tel:+86-15013993419 E-mail:info@chd.hk
CopyRight ©2005-2014HuiDa RC International Limited All Rights Reserved
Building 2804, Phase 1, Zhonghai Triumph City, Jinshan Avenue, Sandong Town,Huizhou, Guangdong, China