HuiDa RC International Limited
R20
Torque(6.0V): 17.0 kg-cm (236.1 oz/in)
Torque(7.4V): 20.0 kg-cm (277.7 oz/in)
Speed: 0.10 sec (6.0V) ©¦ 0.085 sec (7.4V)
Operating Voltage£º6.0 ~ 8.4 DC Volts
Weight: 60.0 g (2.12 oz)
Bearing Type£ºBall Bearing x 2
Motor Type£ºCoreless Motor
Gear Type£ºTitanium & Alu
Operating Temperature£º-20¡æ~60¡æ
Working frequence£º1520¦Ìs / 333hz
Size£º40.7 x 20.5 x 38.5 mm ( 1.60 x 0.80 x 1.51 in)
Tel:+86-15013993419 E-mail:info@chd.hk
CopyRight ©2005-2014HuiDa RC International Limited All Rights Reserved
Building 2804, Phase 1, Zhonghai Triumph City, Jinshan Avenue, Sandong Town,Huizhou, Guangdong, China